วันจันทร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

Inside of Lionel Castle

สถานที่่ : Inside of Lionel Castle / ด้านในปราสาทไลโอเนล
เงื่อนไข : กำจัด Draclau
ฉากนี้ Draclau (ดราคลอ) จะเปลี่ยนร่างเป็น Queklain ซึ่งเป็น Impure King (ราชาเชื้อโรค) ซึ่งจะทำการโจมตีฝ่ายเราโดยทำให้ตัวละครมีสภาพผิดปกติต่างๆ ดังนั้นเราควรให้ตัวละครเลือกความสามารถ Item มาด้วย ซึ่งต้องเรียนรู้ Remedy ไ้ว้ เพื่อคอยแก้ไขสภาพผิดปกติต่างๆ เช่น Sleep หรือ Death Sentence จากคาถา Nightmare ซึ่งป้องกันสภาพผิดปกติได้ด้วยการสวมใส่ Item Defense Ring
Queklain level 20 Brave 70 Faith 70 HP 485 MP 360 ราศี Scorpio มี immune ต่อสภาพผิดปกติต่างๆ ยกเว้น Blind Slow และ Don't Move

ศัตรู
จำนวน
เพศ
ฺราชาเชื้อโรค
1
-


ชื่อไอเท็ม
จุดที่พบ
X
Y
ฺDefense Ring หรือ Potion
3
6
Defense Armlet หรือ Hi-Potion
3
8
Wizard Mantle หรือ Ether
4
6
Bizen Boat หรือ Remedy
4
8

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น