วันพฤหัสบดีที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

Araguay Woods

สถานที่ : Araguay Woods / ป่าอะลาไกว
เงื่อนไข : กำจัดศัตรูทั้งหมด หรือช่วยชีวิต Chocobo
จำนวนตัวละครที่เลือกลงต่อสู้ : 4ในฉากนี้มีเงื่อนไขมาให้เลือก 2 ข้อ ข้อที่ 1 เป็นการกำจัดศัตรูทั้งหมด โดยไม่ต้องสนใจโชโคโบะ ข้อที่ 2 จะเป็นการช่วยโชโคโบะ หากเลือกข้อที่ 1 จะทำให้ต่อสู้ง่าย เพราะไม่ต้องสนใจโชโคโบะมาก แค่กำจัดศัตรูทั้งหมดก็พอ ถ้าเลือกข้อที่ 2 ต้องกำจัดศัตรู และคอยช่วยเหลือโชโคโบะด้วย ฉากนี้ควรเลือกข้อที่ 2 เพราะจะผ่านฉากได้ปกติ แต่ถ้าเลือกข้อที่ 1 จะทำใ้ห้ค่่า Brave ลดลง แนะนำให้ใช้อาชีพ Wizard ด้วยเวทมนตร์ Ice เพราะพวก Goblin แพ้เวทมนตร์ Ice
เมื่อผ่านฉากนี้ เราจะไำด้ Boco เข้ามาร่วมกลุ่ม Boco เป็น Yellow Chocobo ชื่อ Boco นี่คุ้นๆกันไหมเอ่ย มันก็คือ เจ้า Chocobo ที่เราพบที่ด่านกระท่อมกังหันลมนั่นเองเป็นของ Wiegraf ซึ่งทิ้งไว้ระหว่างหลบหนีไปศัตรู
จำนวน
เพศ
ฺBlack Goblin
1
-
Goblin
5
-
จอมเวทมนตร์ดำ
2
ชาย


ชื่อไอเท็ม
จุดที่พบ
X
Y
ฺHeadgear หรือ Soft
3
5
Mythril Armor หรือ Phoenix Down
4
2
Mythril Vest หรือ Potion
8
5
Spike Shoes หรือ Hi-Potion
11
9

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น