วันพฤหัสบดีที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

Propositions


Igros Castle

ชื่องาน
ราคา
อาชีพที่แนะนำ
รางวัล
Girl at Gulg Volcano
3100
Knight
สมบัติ
Sad Traveling Artist
50
Mediator
เงิน
Traveling Artist Mameko
0
Dancer
เงิน
Ringing of the Bell
2000
Wizard
สมบัติ
Legendary Monster
1000
Priest
เงิน
Sullen Experiment
1100
-
เงิน
Legendary Traces
200
Archer
ดินแดนลับ
Thief Zero Reborn!
5000
Knight
สมบัติ

Gariland Magic City

ชื่องาน
ราคา
อาชีพที่แนะนำ
รางวัล
Testimony of an ExNoneMiner
600
-
เงิน
Orders of the Coast Guard
3050
-เงิน
Traveling Artist Mameko
11000
-
เงิน
Master Math
50
Calculator
เงิน
Win the Magic Contest
0
-
สมบัติ

Dorter Trade City

ชื่องาน
ราคา
อาชีพที่แนะนำ
รางวัล
Trap of the Bandits
600
Summoner
เงิน
Discovery Race
0
-ดินแดนลับ
Discovery Race 2
0
-
ดินแดนลับ
Discovery Race 3
0
-
ดินแดนลับ
Minimum's Melancholy 1
600
-
สมบัติ
Minimum's Melancholy 2
1000
Thief
สมบัติ
Minimum's Melancholy 3
600
-
เงิน

Zaland Fort City

ชื่องาน
ราคา
อาชีพที่แนะนำ
รางวัล
Salvage the Trade Ship
100
Geomancer
เงิน
Zaland Embassy
6000
-
สมบัติ
Rolade Ore Company
1100
Samurai
เงิน
Deep in Sweegy Woods
1100
-
ดินแดนลับ
Shy Katedona
500
Mediator
เงิน
Win the Zaland Fight!
0
Monk
เงิน

Lionel Castle

ชื่องาน
ราคา
อาชีพที่แนะนำ
รางวัล
My Little Carrot
100
-
เงิน
Trade Ship Douing
100
Bardเงิน
I Saw It
1050
-
ดินแดนลับ
Storm of Zigolis!
1100
Mediator
ดินแดนลับ
Protect the Little Life
1500
-
สมบัติ
Emissary of Lionel
4000
-
สมบัติ
Challenge of Zero
50
Knight
สมบัติ

Goug Machine City

ชื่องาน
ราคา
อาชีพที่แนะนำ
รางวัล
Vacancy!
100
-
เงิน
Heir of Mesa
10000
-เงิน
Machinist Contest
100
Chemist
สมบัติ
Salvage the Trade Ship
100
Knight
สมบัติ
Devil in the Dark
3050
-
เงิน
Machinist Contest
0
Chemist
เงิน

Warjilis Trade City

ชื่องาน
ราคา
อาชีพที่แนะนำ
รางวัล
Destiny of the Company
1050
Geomancer
เงิน
Concerns of a Merchant
200
-ดินแดนลับ
Wandering Gambler
15000
Monk
เงิน
Mountain of Rain
600
Ninja
ดินแดนลับ
Within the Darkness
1500
Priest
เงิน
True Romance
0
-
สมบัติ

Goland Coal City

ชื่องาน
ราคา
อาชีพที่แนะนำ
รางวัล
Will of Eldwe Topa
8000
Knight
เงิน
Miners Wanted
50
Monkเงิน
Miners Wanted 2
150
Monk
สมบัติ
Adventurer Ranzen
1100
Archer
ดินแดนลับ
Defeat Golden Gotsko!
1000
Thief
เงิน
Terror of Assault Cave
0
Dancer
เงิน
Dream of a Miner
150
-
เงิน

Lesalia Imperial Capital

ชื่องาน
ราคา
อาชีพที่แนะนำ
รางวัล
Will of Eldwe Topa
3000
-
สมบัติ
Mine Excavation
1000
-สมบัติ
Discovery Tour
5000
-
ดินแดนลับ
If Wishes Come True
6000
-
เงิน
Son, Pappal
3000
Lancer
เงิน
Secret Door
3050
-
เงิน
Thief Zero Returns!
500
Knight
สมบัติ

ํYardow Fort City

ชื่องาน
ราคา
อาชีพที่แนะนำ
รางวัล
Sailor Tour
5000
Monk
เงิน
Envoy Ship Falcon
3500
Monkสมบัติ
Good Workplace and Job!
0
-
เงิน
Miner's Tour
1000
-
เงิน
Miner's Tour 2
1000
-
สมบัติ
Win the Yardow Fight!
1000
Knight
สมบัติ

Riovanes Castle

ชื่องาน
ราคา
อาชีพที่แนะนำ
รางวัล
Secret Society
600
Ninja
เงิน
Fiar's Request
3000
-เงิน
Sea of Gredia Island
4000
Geomancer
สมบัติ
Stranded Trade Ship
0
Geomancer
เงิน
Letter to Love
0
-
สมบัติ
The Greatest Plan
3050
-
สมบัติ
Hard Lecture
200
Wizard
เงิน

Bervenia Free City

ชื่องาน
ราคา
อาชีพที่แนะนำ
รางวัล
Hidden Trap at the Maze
8000
-
สมบัติ
One Activity
500
-สมบัติ
Ruins at Bed Dessert
550
-
ดินแดนลับ
Adventurer Wanted
100
Squire
ดินแดนลับ
I saw it! I Swear!
3050
-
ดินแดนลับ
Defeat Behemoth
500
Knight
เงิน

Zeltennia Castle

ชื่องาน
ราคา
อาชีพที่แนะนำ
รางวัล
Lamar Channel Waves
3100
Time Mage
สมบัติ
Mother
3050
-เงิน
Attractive Workplace
1000
Monk
เงิน
Dream Child
3500
-
เงิน
How Much is Life Worth?
550
Chemist
สมบัติ
Phantom Thief Zero
100
Knight
สมบัติ

Zarghidas Trade City

ชื่องาน
ราคา
อาชีพที่แนะนำ
รางวัล
Cliff of Himuka
1500
-
สมบัติ
Ore of God
13000
-สมบัติ
Death Canyon
13000
-
เงิน
Defeat Whirlwind Karz
11000
Knight
เงิน
Road of Beasts
10000
Geomancer
เงิน
Memories
100
-
เงิน

Limberry Castle

ชื่องาน
ราคา
อาชีพที่แนะนำ
รางวัล
My Treasure
3050
-
เงิน
Chocobo Restuarant
100
Monkสมบัติ
Poeskas Lake Bottom
1500
Ninja
ดินแดนลับ
Ominous Dungeon
3000
-
ดินแดนลับ
Wandering Gambler
15000
Monk
เงิน
Thief Zero's Last Stand
10000
Knight
เงิน

วันอาทิตย์ที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

Goland Coal City

สถานที่ : Goland Coal City / นครถ่านหินโกแลนด์
เงื่อนไข : ช่วยชีวิต Olan (โอแลน)
จำนวนตัวละครที่เลือกลงต่อสู้
ฉากนี้เราต้องช่วยชีวิต Olan แต่การเข้าไปช่วยนั้นต้องระวังขโมยฝ่ายศัตรูมาขโมยหัวใจตัวละครเพศชายให้ดี ดังนั้นควรกำจัดขโมยฝ่ายศัตรูให้หมดก่อน แล้วค่อยกำจัดนักใช้ไอเท็มอีก 2 คนที่เหลือ ซึ่งควรใช้การโจมตีระยะปะชิดจะได้ผลดีมาก ส่่วนทาง Olan นั้น เขาจะใช้เวทมนตร์แห่งกาแล็คซี่ คอยทำให้ศัตรูมีสภาพผิดปกติ ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อฝ่ายเรามาก ฉะนั้นควรรอจังหวะที่ Olan ใช้เวทมนตร์ทำให้ศัตรูมีสภาพผิดปกติก่อน แล้วจึงเข้าไปกำจัดศัตรูศัตรู
จำนวน
เพศ
นักภาษาศาสตร์
1
ชาย
ขโมย
3
หญิง
นักใช้ไอเท็ม
2
ชาย


ชื่อไอเท็ม
จุดที่พบ
X
Y
Wizard Staff หรือ Phoenix Down
0
9
Flail หรือ Holy Water
4
1
Spear หรือ Potion
4
6
Cross Helmet หรือ Hi-Potion
7
2

วันจันทร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

Inside of Lionel Castle

สถานที่่ : Inside of Lionel Castle / ด้านในปราสาทไลโอเนล
เงื่อนไข : กำจัด Draclau
ฉากนี้ Draclau (ดราคลอ) จะเปลี่ยนร่างเป็น Queklain ซึ่งเป็น Impure King (ราชาเชื้อโรค) ซึ่งจะทำการโจมตีฝ่ายเราโดยทำให้ตัวละครมีสภาพผิดปกติต่างๆ ดังนั้นเราควรให้ตัวละครเลือกความสามารถ Item มาด้วย ซึ่งต้องเรียนรู้ Remedy ไ้ว้ เพื่อคอยแก้ไขสภาพผิดปกติต่างๆ เช่น Sleep หรือ Death Sentence จากคาถา Nightmare ซึ่งป้องกันสภาพผิดปกติได้ด้วยการสวมใส่ Item Defense Ring
Queklain level 20 Brave 70 Faith 70 HP 485 MP 360 ราศี Scorpio มี immune ต่อสภาพผิดปกติต่างๆ ยกเว้น Blind Slow และ Don't Move

ศัตรู
จำนวน
เพศ
ฺราชาเชื้อโรค
1
-


ชื่อไอเท็ม
จุดที่พบ
X
Y
ฺDefense Ring หรือ Potion
3
6
Defense Armlet หรือ Hi-Potion
3
8
Wizard Mantle หรือ Ether
4
6
Bizen Boat หรือ Remedy
4
8

At the gate of Lionel Castle

สถานที่ : At the gate of Lionel Castle / บริเวณประตูหน้าปราสาทไลโอเนล
เงื่อนไข : กำจัดศัตรูทั้งหมด
จำนวนตัวละครที่เลือกลงต่อสู้ : 5
ฉากนี้ Ramza จะต้องต่อสู้กับ Gafgarion ที่อยู่ทางด้านใน ซึ่งเราต้องให้ Ramza ไปกดสวิตช์ทางด้านซ้ายเพื่อเปิดประตู ส่วนทางด้านนอกนั้น ตัวละครฝ่ายเราจะถูกศัตรูล้อมเราไว้ ซึ่งเราจะเสียเปรียบจำนวนทหาร ศัตรูมี 7 คน เรามี 5 คน

ศัตรู
จำนวน
เพศ
ฺอัศวินดำ
1
ชาย
อัศวิน
3
หญิง
นักยิงธนู
2
ชาย
จอมเวทมนตร์อสูร
1
ชาย


ชื่อไอเท็ม
จุดที่พบ
X
Y
ฺGold Armor หรือ Potion
1
7
Wizard Outfit หรือ Hi-Potion
2
1
Wizard Rod หรือ Ether
2
12
Rubber Shoes หรือ Echo Grass
3
7

Golgorand Execution Site

สถานที่ : Golgorand Execution Site / ลานประหารกอลโกแลนด์
เงื่อนไข : กำจัดศัตรูทั้งหมด
จำนวนตัวละครที่เลือกลงต่อสู้ : 5
เราต้องต่อสู้กับ Gafgarion ในฉากนี้ Gafgarion จะใช้ท่าดาบดูดเลือดซึ่งเป็นอันตรายมากต่อฝ่ายเรา ดังนั้นเราควรใช้ Steal Weapon ขโมยดาบ หรือใช้ท่า Weapon Break ของ Knight ทำลายดาบของ Gafgarion ซะ เมื่อไม่มีดาบ Gafgarion ก็ไม่สามารถใช้ท่าดาบ Dark Knight ได้ ก็จะไม่มีพิษสงอีกต่่อไป (แนะนำให้ใช้ Steal Weapon ขโมยดาบดีกว่า เพราะดาบ Blood Sword เป็นดาบที่หายาก) ฉากนี้ถือว่ายากพอควร เพราะฝ่ายเราเสียเปรียบศัตรูมี 8 คน ฝ่ายเรามี 5 คน เทคนิคของผม คือ ใช้อาชีพ Summoner (จอมเวทมนตร์อสูร) เรียก Golem มา จะทำให้ Golem มาป้องกันการโจมตีด้วยอาวุธต่างๆ 3 turn และควรมี Agrias มาลุยด้วย เพราะท่า Holy Sword ของเธอมีประโยชน์มาก คือ โจมตีโดน 100 % บางท่าไม้ตายโจมตีศัตรูได้ทีละหลายๆตัว และสุ่มติด status ที่ผิดปกติให้ศัตรูด้วย

ศัตรู
จำนวน
เพศ
ฺอัศวินดำ
1
ชาย
จอมเวทย์กาลเวลา
2
หญิง
อัศวิน
3
ชาย
นักยิงธนู
2
หญิง


ชื่อไอเท็ม
จุดที่พบ
X
Y
ฺLightning Ball หรือ Ether
0
8
Gold Shield หรือ Echo Grass
4
3
Gold Helmet หรือ Soft
7
2
Green Beret หรือ Phoenix Down
7
8

Bariaus Valley

สถานที่ : Bariaus Valley / หุบเขาบาเรียส
เงื่อนไข : ช่วยชีวิต Agriaus (อาเกรียส)
จำนวนตัวละครที่เลือกลงต่อสู้ : 5
ศัตรูในฉากต่อสู้จะอยู่บนที่สูง ซึ่งได้เปรียบเรามาก เราควรเลือก Mustadio ลงมาด้วย เพราะสามารถโจมตีศัตรูจากระยะไกลได้
ในฉากนี้จะมีฝนตกด้วย ดังนั้นเวทมนตร์สายฟ้าจะมีความรุนแรงมากขึ้น หลังจากชนะแล้วจะได้ Agrias เข้าร่วมกลุ่มศัตรู
จำนวน
เพศ
ฺอัศวิน
2
ชาย
จอมเวทมนตร์ดำ
2
ชาย
นักยิงธนู
2
หญิง


ชื่อไอเท็ม
จุดที่พบ
X
Y
ฺ๋๋่Javelin หรือ Soft
0
11
Battle Bamboo หรือ Phoenix Down
1
2
Fire Ball หรือ Potion
11
7
Water Ball หรือ Hi-Potion
11
11

วันเสาร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

Slums in Goug

สถานที่ : Slums in Goug / ย่านสลัมในนครโก๊ก
เงื่อนไข : กำจัดศัตรูทั้งหมด
จำนวนตัวละครที่เลือกลงต่อสู้ : 5
ในฉากต่อสู้เราควรกำจัดจอมเวทมนตร์อสูรก่อน และต้องระวังขโมยให้ดี เพราะอาจถูกขโมยหัวใจตัวละครเพศหญิงได้ ให้ใช้ตัวละครชายมาโจมตีขโมย
หลังจากผ่านฉากนี้แล้ว จะไ้ด้ Mustadio มาเป็นพวก


ศัตรู
จำนวน
เพศ
ฺขโมย
2
ชาย
จอมเวทมนตร์อสูร
2
ชาย
นักยิงธนู
2
หญิง


ชื่อไอเท็ม
จุดที่พบ
X
Y
ฺCross Bow หรือ Potion
2
5
Lightning Bow หรือ Hi-Potion
2
8
Ramia Harp หรือ Ether
4
4
Battle Dict หรือ Echo Grass
10
2

Zigolis Swamp

สถานที่ : Zigolis Swamp / หนองน้ำซิโกลิส
เงื่อนไข : กำจัดศัตรูทั้งหมด
จำนวนตัวละครที่เลือกลงต่อสู้ : 5
ก่อนเข้ามาในฉากนี้ควรซื้อไอเท็ม Phoenix Down เอาไว้เยอะ ๆ และติดตั้งความสามารถ Item ใ้ห้กับตัวละครด้วย ในฉากต่อสู้เราจะพบกับมอนสเตอร์ที่มีสถานะ Undead ซึ่งถ้าโดนไอเท็ม Phoenix Down ก็จะตายทันที และระวังการเดินลงไปในน้ำก็จะถูกพิษทันที

ศัตรู
จำนวน
เพศ
ฺSkeleton
2
-
Bone Snatch
1
-
Ghoul
2
-
Flotiball หรือ Morbol หรือ Uribo
1
-


ชื่อไอเท็ม
จุดที่พบ
X
Y
ฺAsura Knife หรือ Ether
1
0
Koutetsu Knife หรือ Echo Grass
4
4
Giant Axe หรือ Soft
6
11
Romanda Gun หรือ Phoenix Down
11
1

Bariaus Hill

สถานที่ : Bariaus Hill / ภูเขาบาเรียส
เงื่อนไขกำจัดศัตรูทั้งหมด
จำนวนตัวละครที่เลือกลงต่อสู้ : 4
ฉากนี้ควรรีบกำจัดจอมเวทมนตร์อสูรให้เร็วที่สุด เพราะมันจะใช้เวทมนตร์โจมตีใส่เราอย่างรุนแรง แล้วต้องคอยระวังการโจมตีของนักยิงธนูของศัตรูด้วย เพราะจะลอบโจมตีเราจากระยะไกล

ศัตรู
จำนวน
เพศ
ฺอัศวิน
2
ชาย
จอมเวทมนตร์อสูร
2
หญิง
นักยิงธนู
2
ชาย


ชื่อไอเท็ม
จุดที่พบ
X
Y
ฺTriangle Hat หรือ Soft
3
6
Plate Mail หรือ Phoenix Down
8
0
Adaman Vest หรือ Potion
11
6
Power Wrist หรือ Hi-Potion
13
2

Zaland Fort City

สถานที่ : Zaland Fort City / นครหน้าด่านซาแลนด์
เงื่อนไข : กำจัดศัตรูทั้งหมด หรือช่วยชีวิต Mustadio (มุสตาดิโอ)
จำนวนตัวละครที่เลือกลงต่อสู้ : 4
ในฉากนี้มีเงื่อนไขให้เืลือก 2 ข้อ ข้อที่ 1 จะไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับ Mustadio ข้อที่ 2 ช่วยชีวิต Mustadio ถ้าเลือกข้อที่ 1 ค่า Brave จะเพิ่มขึ้น 5 จุด แต่เมื่อเลือกข้อที่ 2 ค่า Brave จะเพิ่ม 10 จุด

ศัตรู
จำนวน
เพศ
ฺอัศวิน
2
ชาย
นักยิงธนู
2
หญิง
จอมเวทมนตร์ดำ
2
ชาย


ชื่อไอเท็ม
จุดที่พบ
X
Y
ฺRainbow Staff หรือ Potion
0
2
Cypress Rod หรือ Hi-Potion
0
9
Mythril Shield หรือ Ether
4
12
Mythril Helmet หรือ Echo Grass
7
6

Zirekile Falls

สถานที่ : Zirekile Falls / น้ำตกไซเรคีล
เงื่อนไข : ช่วยชีวิตเจ้าหญิงโอเวเลีย (Princess Ovelia)
จำนวนตัวละครที่เลือกลงต่อสู้ : 4
ในฉากต่อสู้ Gafgarion (กัฟกาเรี่ยน) จะทรยศพวกเรา ดังนั้นก่อนเข้ามาในฉากนี้ควรเปลี่ยนอาชีพของ Gafgarion ให้เป็นอาชีพที่อ่อนแอที่สุด แล้วเอาอุปกรณ์ และไอเท็มออกให้หมด
ในฉากนี้ควรกำจัดอัศวิน และ Gafgarion ที่อยู่ฝั่งของเรา่ก่อน ส่วนเจ้าหญิง Ovelia นั้นจะใช้เวทมนตร์ป้องกันตนเองไว้ และมี Delita (เดลิต้า) คอยป้องกันด้วยท่าดาบที่รุนแรง เมื่อเรากำจัด Gafgarion และอัศวินทางฝั่งของเราแล้วให้รีบไปคุ้มกันเจ้าหญิง Ovelia และช่วย Delita กำจัดศัตรูให้หมด เราก็จะสามารถผ่านฉากนี้ไปได้

ศัตรู
จำนวน
เพศ
ฺอัศวินดำ
1
ชาย
อัศวิน
5
ชาย


ชื่อไอเท็ม
จุดที่พบ
X
Y
ฺLeather Mantle หรือ Ether
1
6
Platina Dagger หรือ Echo Grass
5
7
Coral Sword หรือ Soft
7
5
Poison Rod หรือ Phoenix Down
8
5

วันพฤหัสบดีที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

Araguay Woods

สถานที่ : Araguay Woods / ป่าอะลาไกว
เงื่อนไข : กำจัดศัตรูทั้งหมด หรือช่วยชีวิต Chocobo
จำนวนตัวละครที่เลือกลงต่อสู้ : 4ในฉากนี้มีเงื่อนไขมาให้เลือก 2 ข้อ ข้อที่ 1 เป็นการกำจัดศัตรูทั้งหมด โดยไม่ต้องสนใจโชโคโบะ ข้อที่ 2 จะเป็นการช่วยโชโคโบะ หากเลือกข้อที่ 1 จะทำให้ต่อสู้ง่าย เพราะไม่ต้องสนใจโชโคโบะมาก แค่กำจัดศัตรูทั้งหมดก็พอ ถ้าเลือกข้อที่ 2 ต้องกำจัดศัตรู และคอยช่วยเหลือโชโคโบะด้วย ฉากนี้ควรเลือกข้อที่ 2 เพราะจะผ่านฉากได้ปกติ แต่ถ้าเลือกข้อที่ 1 จะทำใ้ห้ค่่า Brave ลดลง แนะนำให้ใช้อาชีพ Wizard ด้วยเวทมนตร์ Ice เพราะพวก Goblin แพ้เวทมนตร์ Ice
เมื่อผ่านฉากนี้ เราจะไำด้ Boco เข้ามาร่วมกลุ่ม Boco เป็น Yellow Chocobo ชื่อ Boco นี่คุ้นๆกันไหมเอ่ย มันก็คือ เจ้า Chocobo ที่เราพบที่ด่านกระท่อมกังหันลมนั่นเองเป็นของ Wiegraf ซึ่งทิ้งไว้ระหว่างหลบหนีไปศัตรู
จำนวน
เพศ
ฺBlack Goblin
1
-
Goblin
5
-
จอมเวทมนตร์ดำ
2
ชาย


ชื่อไอเท็ม
จุดที่พบ
X
Y
ฺHeadgear หรือ Soft
3
5
Mythril Armor หรือ Phoenix Down
4
2
Mythril Vest หรือ Potion
8
5
Spike Shoes หรือ Hi-Potion
11
9

Dorter Trade City

สถานที่่ : Dorter Trade City / นครการค้าดอร์เตอร์
เงื่อนไข : กำจัดศัตรูทั้งหมด
จำนวนตัวละครที่เลือกลงต่อสู้ : 4

ก่อนด่านนี้จะเริ่มต้น chapter 2 THE MANIPULATOR & SUBSERVIENT เราจะได้ตัวละครร่วมกลุ่มเพิ่ม คือ 1.Agrias (อาเกรียส) 2.Gafgarion (กัฟกาเรี่ยน) ซึ่งตัวละคร 2 ตัวนี้จะเป็น guest เราจะบังคับไม่ได้ 3.Rad 4.Alicia 5.Lavian


Rad Alicia และ Lavian เป็นตัวละครพิเศษซึ่งเป็นทหารคู่ใจของ Agrias เป็นตัวละครที่ผมชอบใช้มาก เพราะชื่อของ 3 คนนี้จะเป็นชื่อเฉพาะ เล่นกี่ครั้งก็จะเป็นชื่อนี้ ส่วนทหารคนอื่นที่เราจ้างมา หรือทหารที่ได้มาเป็นพวกตั้งแต่ chapter 1 จะเป็นทหารที่ชื่อแตกต่างกันทุกครั้งที่เล่นจากการสุ่มชื่อมา
มาถึงด่าน Dorter Trade City นี้ ถ้าเล่นให้ผ่านด่านก็ไม่มีอะไรยากเลย เพราะเรามีตัวละครช่วยเหลือ คือ Agrias และ Gafgarion ซึ่งมี Ability โจมตีที่รุนแรงอยู่แล้ว แต่ถ้าต้องการเก็บรายละเอียดให้ครบก็ยากหน่อย ฉากนี้มีไอเท็มซ่อนอยู่ ซึ่งบางตำแหน่งอยู่ที่สูงจนเราไม่สามารถขึ้นไปถึงได้ ผมจึงใช้เจ้า Chocobo ช่วย โดยขี่หลัง Chocobo แล้วเดินขึ้นไปเก็บไอเท็ม ที่จุด X0 Y1 และ X8 Y10

ศัตรู
จำนวน
เพศ
ขโมย
2
ชาย
นักยิงธนู
2
หญิง
จอมเวทมนตร์ดำ
2
ชาย


ชื่อไอเท็ม
จุดที่พบ
X
Y
ฺIce Bow หรือ Potion
0
1
Shuriken หรือ Hi-Potion
2
6
Round Shield หรือ Ether
8
4
Barbuta หรือ Echo Grass
8
10

วันอาทิตย์ที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

Fort Zeakden

สถานที่ : Fort Zeakden / ป้อมซีกเดน
เงื่อนไข : กำจัด Algus (อัลกัส)
จำนวนตัวละครที่เลือกลงต่อสู้ : 4

เงื่อนไขการผ่านด่านนี้คือกำจัด Algus ถ้าเราต้องการผ่านด่านโดยเร็วก็รีบรุมกำจัด Algus เลย โดยไม่ต้องสนใจโจมตีศัตรูัตัวอื่น โดย Algus จะมีความสามารถ Auto-Potion ด้วย ซึ่งจะคอยใช้ Potion โดยอัตโนมัติเมื่อถูกโจมตี เพิ่ม HP ได้ 30


ศัตรู
จำนวน
เพศ
อัศวิน
4
ชาย
จอมเวทมนตร์ดำ
2
หญิง


ชื่อไอเท็ม
จุดที่พบ
X
Y
Bronze Shield หรือ Potion
3
3
Chain Mail หรือ Hi-Potion
2
10
Chain Vest หรือ Antidote
4
7
Silk Robe หรือ Eye Drop
8
12

Windmill Shed

สถานที่ : Windmill Shed / กระท่อมกังหันลม
เงื่อนไข : กำจัด Wiegraf (วิกราฟ)
จำนวนตัวละครที่เลือกลงต่อสู้ : 4ด่านนี้จะต้องเจอกับ Wiegraf (วิกราฟ) White Knight ซึ่งมีความสามารถใช้ท่าดาบ Holy Sword ที่มีความรุนแรงได้ ดังนั้นจึงควรจัดการดาบของ Wiegraf ก่อน โดยอาจใช้อัศวินใช้ท่า Weapon Break ทำลายดาบ หรือใช้โจรขโมยโดย Weapon Steal ดาบมา เท่านี้ Wiegraf ก็จะหมดพิษสงแล้ว และให้ระวังการโจมตีสวนกลับ (Counter) ด้วย ซึ่ง Ability นี้จะเป็นการตอบโต้การโจมตีทางร่างกาย ส่วนศัตรูอื่นก็ไม่ค่อยเท่าไร่ ค่อยๆ รุมจัดการทีละตัวได้เลย หรือรุมจัดการ Wiegraf เพียงคนเดียวก็ได้ เพราะเงื่อนไขด่านนี้คือ กำจัด Wiegraf
ด่านนี้ยังมี Boco ที่เป็น Chocobo สีเหลืองเป็นตัวละครพิเศษตัวหนึ่ง เจอที่กระท่อมกังหันลมครั้งแรก และจะพบอีกทีที่ Araguay Woods และจะได้มาเป็นพวกตามเนื้อเรื่อง แต่ฉากนี้ยังไม่สามารถนำมาเป็นพวกได้ อดใจไว้ก่อนแล้วกันนะ

ศัตรู
จำนวน
เพศ
อัศวินขาว (White Knight)
1
ชาย
นักบวช
2
หญิง
อัศวิน
1
หญิง
Yellow Chocobo
1
-


ชื่อไอเท็ม
จุดที่พบ
X
Y
ฺLeather Vest หรือ Echo Grass
0
9
Linen Robe หรือ Phoenix Down
3
4
Small Mantle หรือ Potion
5
8
Mage Masher หรือ Hi-Potion
6
0

Lenalia Plateau

สถานที่ : Lenalia Plateau / ที่ราบสูงเลนาเรีย
เงื่อนไข : กำจัด Miluda (มิลูด้า)
จำนวนตัวละครที่เลือกลงต่อสู้ : 5


ศัตรู
จำนวน
เพศ
อัศวิน
3
หญิง
จอมเวทมนตร์ดำ
2
ชาย
จอมเวทย์กาลเวลา
1
หญิง


ชื่อไอเท็ม
จุดที่พบ
X
Y
ฺBuckler หรือ Potion
2
8
Iron Helmet หรือ Hi-Potion
4
4
Red Hood หรือ Antidote
5
10
Bronze Armor หรือ Eye Drop
10
6

วันเสาร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

Thieves Fort


สถานที่่ : Thieves Fort / ฐานโจร
เงื่อนไข : กำจัด Miluda (มิลูด้า)
จำนวนตัวละครที่เลือกลงต่อสู้ : 4


ศัตรู
จำนวน
เพศ
อัศวิน
1
หญิง
จอมเวทมนตร์ขาว
2
หญิง
ขโมย
3
ชาย


ชื่อไอเท็ม
จุดที่พบ
X
Y
Flame Rod หรือ Antidote
1
10
Ice Rod หรือ Eye Drop
2
10
White Staff หรือ Echo Grass
5
9
Long Bow หรือ Phoenix Down
9
0

วันพฤหัสบดีที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

Battle 6 Cellar of The Sandmouse


สถานที่ : Cellar of The Sandmouse / ฐานลับกลุ่มหนูทะเลทราย
เงื่อนไข : กำจัดศัตรูทั้งหมด
จำนวนตัวละครที่เลือกลงต่อสู้ : 4

ศัตรู
จำนวน
เพศ
อัศวิน
3
ชาย
นักบวช
2
ชาย
นักยิงธนู
1
ชาย


ชื่อไอเท็ม
จุดที่พบ
X
Y
Bronze Helmet หรือ Potion
5
4
Feather Hat หรือ Hi-Potion
6
2
Linen Cuirass หรือ Antidote
10
0
Leather Outfit หรือ Eye Drop
10
9


ก่อนเข้ามาฉากนี้ควรใส่ความสามารถ Item ให้กับ Algus และ Delita ซึ่งควรเรียนรู้การใช้ Potion ให้เรียบร้อย และขอแนะนำให้เลือกตัวละครที่มีอาชีพนักยิงธนูลงมา 1 คน อัศวิน 1 คน จอมเวทมนตร์ดำ 1 คน และตัวละครที่เลือกลงมาควรใส่ความสามารถ Item ไว้เพื่อคอยฟื้นฟูพลัง
            ตอนที่จัดตัวละครลงต่อสู้ในฉากนี้ จะแบ่งเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มแรกจะมี Ramza อยู่ ก็ควรให้นักยิงธนูลงมาตรงจุดนี้ กลุ่มที่ 2 ควรให้อัศวินและจอมเวทมนตร์ดำลงมา แล้วก็เข้าไปในฉากต่อสู้
            เมื่อเข้ามาในฉากต่อสู้จะพบว่าศัตรูจะอยู่กันเป็นกลุ่มด้านใน ซึ่งฝ่ายเราจะแยกเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มแรกซึ่งมี Ramza กับนักยิงธนูควรล่อให้นักบวชฝ่ายศัตรูออกมาด้านนอกก่อน แล้วค่อยกำจัดจะง่ายมากๆ ต่อไป ทางกลุ่มที่ 2 จุดนี้ศัตรูจะยืนอยู่เป็นกลุ่มให้จอมเวทมนตร์โจมตีศัตรู จะสามารถทำให้ศัตรูได้รับความเสียหายอย่างหนัก จากนั้นค่อยถอยกลับมาตั้งหลัก แต่จุดนี้ควรระวังอัศวินฝ่ายศัตรูให้ดี เพราะจะมีท่าชาร์จพลัง เมื่อโจมตีใส่เราแล้ว จะทำให้เสียค่า HP อย่างมาก พอกำจัดนักบวชที่อยู่บริเวณจุดที่ 1 แล้วให้รีบบังคับตัวละครให้เข้าไปด้านในบ้าน แล้วโจมตีตลบหลังศัตรูที่เหลืออยู่ เท่านี้ก็จะผ่านฉากนี้ไปได้