วันอาทิตย์ที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

รวมคำถามตอบสุดฮิต Final Fantasy Tactics

รวมคำถามตอบสุดฮิต Final Fantasy Tactics

[FFT-001]
Q: ราศีในเกมส์นี้ถูกกำหนดด้วยอะไร? และมีผลอย่างไรบ้าง?
A:ราศีในเกมส์นี้ส่งผลต่อการโจมตี/ damage ที่ได้รับในการต่อสู้ครับ คือถ้าผู้โจมตี (หรือรักษา) มีราศีที่เกื้อหนุนกับเป้าหมายจะทำให้โจมตี (หรือรักษา) ได้แรงขึ้น ในขณะเดียวกัน ถ้าราศีไม่ถูกโฉลกกันก็จะโจมตี (หรือรักษา) ได้เบา (จะเห็นว่าไม่เหมือนการ ชนะธาตุ-แพ้ธาตุ ใน pokemon นะครับ ถ้าราศีถูกโฉลกกัน เราจะตีเค้าแรง แต่เค้าก็จะตีเราแรงเช่นกัน)


ตารางราศีเป็นอย่างนี้ครับ

Aries..............G:Leo/Sagittarius..........B:Cancer/Capricon.......*:Libra
Taurus..........G:Virgo/Capricon..........B:Leo/Aquarius..............*:Scorpio
Gemini..........G:Libra/Aquarius...........B:Virgo/Pisces...............*:Sagittarius
Cancer.........G:Scorpio/Pisces..........B:Aries/Libra...................*:Capricon
Leo................G:Aries/Sagittarius........B:Taurus/Scorpio.........*:Aquarius
Virgo.............G:Taurus/Capricon.......B:Gemini/Sagittarius....*: Pisces
Libra..............G:Gemini/Aquarius.......B:Cancer/Capricon.......*:Aries
Scorpio........G:Cancer/Pisces...........B:Leo/Aquarius..............*:Taurus
Sagittarius...G:Aries/Leo.....................B:Virgo/Pisces...............*:Gemini
Capricon......G:Taurus/Virgo..............B:Aries/Libra...................*:Cancer
Aquarius......G:Gemini/Libra...............B:Taurus/Scorpio..........*:Leo
Pisces..........G:Cancer/Scorpio.........B:Gemini/Sagittarius....*:Virgo

G คือ Good Compatibility (ถูกโฉลกกัน)
B คือ Bad Compatibility (ไม่ถูกกัน)
* คือ Best Compatibility สำหรับเพศตรงข้าม , Worst Compatibility สำหรับเพศเดียวกัน และ Bad Compatibility ในกรณีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเป็น monster


ผลของราศีเรียกว่า "compatibility" โดยผลของมันก็เป็นไปตามนี้
compatibility - good
โจมตี/รักษา damage ที่ได้ +25%
ability ที่มี % miss จะแม่นยำขึ้น 25%

compatibility - bad
โจมตี/รักษา damage ที่ได้ -25%
ability ที่มี % miss จะแม่นยำลดลง 25%

compatibility - best
โจมตี/รักษา damage ที่ได้ +50%
ability ที่มี % miss จะแม่นยำขึ้น 50%

compatibility - worst
โจมตี/รักษา damage ที่ได้ -50%
ability ที่มี % miss จะแม่นยำลดลง 50%

การกำหนดราศีในเกมส์นี้จะขึ้นกับวันเกิดของตัวละครนั้นๆ ถ้าเป็นวันเกิดของแรมซา ก็ตามที่เราเลือก ถ้าเป็นตัวพิเศษ/บอสจะมีวันเกิดเฉพาะ (เล่นกี่รอบก็ราศีเดิม) ถ้าเป็น monster ก็เป็นวันที่ออกจากไข่ แต่ถ้าเป็นทหารรับจ้างมันจะสุ่มครับ[FFT-002]
Q: การเพิ่ม/ลด ของ Brave/Faith สรุปมันเป็นยังไงแน่ และต้องมี Brave/Faith เท่าไหร่ตัวละครถึงจะหนีออกจากกลุ่ม
A:1. เพิ่ม/ลดแบบชั่วคราว
การเพิ่มแบบชั่วคราวคือการเปลี่ยนแปลง Brave/Faith ด้วย ability/เหตุการ์ณต่างๆ ในฉากต่อสู้
ทำให้ Brave/Faith ของตัวละครนั้นๆ เปลี่ยนไปในการต่อสู้นั้น

วิธีการเพิ่ม/ลด Brave/Faith แบบชั่วคราวมีดังนี้

เพิ่ม Brave
1. เลือกตอบ "Our duty is to destroy the Death Corps." ตอนเจอ Algus จะเพิ่ม Brave ทุกคน 10
2. เลือกตอบ "Don't want to get involved." ตอนเจอ Mustadio (อันนี้ไม่ได้ test นะครับ) จะเพิ่ม Brave ทุกคน 5
3. เลือกตอบ "We have to help him!" ตอนเจอ Mustadio จะเพิ่ม Brave ทุกคน 10
4. ใช้ Talk Skill Praise จะเพิ่ม Brave 4 (miss ง่าย ไม่แนะนะ)
5. ใช้ Guts Cheer Up (ของแรมซา) จะเพิ่ม Brave 5 (100% เยี่ยมมาก)
6. ใช้ Guts Scream จะเพิ่ม Brave 10 (แต่ใช้ได้เฉพาะกับตัวแรมซาเอง)
7. Counter Ability Brave Up จะเพิ่ม Brave 3

ลด Brave
1. เลือกตอบ "We must leave now" ตอนเจอ boco จะลด Brave ทุกคน 10
2. Yin-yang Magic Foxbird จะลด Brave 30
3. Talk Skill Threathen จะลด Brave 20
4. Magic Sword Chicken จะลด Brave 50

เพิ่ม Faith
1. Talk Skill Preach จะเพิ่ม Faith 4
2. Counter Abiblity Face Up จะเพิ่ม Faith 3

ลด Faith
1. Talk Skill Solution จะลด Faith 20

การ เพิ่ม/ลด Brave/Faith อย่างชั่วคราวนั้นจะส่งผลต่อ Brave/Faith อย่างทันที
และ Brave/Faith ที่เปลี่ยนนี้ก็จะถูกใช้มากคำนวณค่าที่ต้องใช้ Brave/Faith ต่างๆ

แต่ค่าที่เปลี่ยนไปในการต่อสู้นี้ เมื่อจบการต่อสู้แล้วจะไม่ได้คงอยู่เท่าเดิม แต่จะเปลี่ยนไปดังนี้

2. การเพิ่ม/ลด Brave อย่างถาวร 
คำว่า "อย่างถาวร" นี้หมายถึงค่า Brave Faith ในฉาก Formation คือ นอกการต่อสู้นั่นเอง
แน่นอนว่าในฉากแผนที่นี้เราไม่สามารถเปลี่ยน Brave/Faith ได้อยู่แล้วแต่
การเปลี่ยนแปลงค่า Brave/Faith ในการต่อสู้นั้นจะสามารถส่งผลออกมานอกการต่อสู้ได้ด้วย
โดยค่าที่เปลี่ยนแปลงนั้นจะมีสูตรตายตัวอยู่

คือ ค่าที่เปลี่ยนแปลง = (ค่าหลังจบ battle - ค่าก่อนเริ่ม battle)/4

เช่นถ้าเป็น brave ก็จะเป็น
brave ที่เปลี่ยน = (brave หลังต่อสู้ - brave ก่อนต่อสู้)/4

เช่น brave ก่อนต่อสู้เป็น 70 หลังต่อสู้มี brave 79
brave ที่เปลี่ยน = (79-70)/4 = 2 (เศษปัดทิ้ง)
ดังนั้นหลังจบการต่อสู้ brave ในฉากแผนที่ก็จะเป็น 70+2 = 72

ค่าที่เปลี่ยนนี้สามารถติดลบได้ด้วย เช่น
ก่อนต่อสู้มี Faith 60 หลังต่อสู้มี Faith 40
พอออกมาในฉากแผนที่ ก็จะมี Faith = 60+(40-60)/4 = 60 - 5 = 55

คิดง่ายๆ ว่า เพิ่ม/ลด Brave/Faith ในฉากต่อสู้ 4 จะเพิ่ม/ลด ในฉากแผนที่ 1 นั่นเอง

3. การออกจากกลุ่มของตัวละคร 

ผมขออธิบายในเชิงเทคนิคนะครับ ส่วนตัวละครจะออกจากกลุ่มเพราะไปลาบวชรึเปล่านั่นไปตีความเอาเอง

ถ้า Brave < 16 อย่างถาวร เมื่อจบการต่อสู้จะมี WARNING แต่ไม่มีผลอะไร
ถ้า Brave < 6 อย่างถาวร เมื่อจบการต่อสู้จะมี WARNING และตัวละครนั้นจะออกจากกลุ่ม
ถ้า Faith > 84 อย่างถาวร เมื่อจบการต่อสู้จะมี WARNING แต่ไม่มีผลอะไร
ถ้า Faith > 94 อย่างถาวร เมื่อจบการต่อสู้จะมี WARNING และตัวละครนั้นจะออกจากกลุ่ม

อนึ่ง เครื่องหมาย > ก็คือมากกว่า ถ้าเท่ากับก็ไม่เป็นไร (Faith = 94 ยังไม่ออก ต้อง 95)
เครื่องหมาย < ก็เช่นกัน เท่ากับก็ไม่เป็นไร (Brave = 16 ไม่มี WARNING)

อสอง คำว่า "อย่างถาวร" ก็คือ Brave/Faith ในฉากแผนที่ ไม่ใช่ Brave/Faith ตอนจบการต่อสู้
แม้ตอนจบการต่อสู้จะมี Brave < 6 แต่ถ้า Brave ถาวร >6 ก็ไม่เป็นไร

เช่น ตัวละครมี Brave 50 ตอนเริ่มสู้ แต่ตอนจบการต่อสู้มี Brave 0 (เป็นไก่เลย) ตัวละครนี้
จะไม่หนี และไม่มี WARNING ด้วย เพราะ Brave ถาวร = 50 + (0-50)/4 = 38 ซึ่งเกิน 16 ไปเยอะ

แต่ถ้าก่อนสู้มี Brave 6 พอจบการต่อสู้มี Brave 2 อันนี้ตัวละครจะออกจากกลุ่มเพราะ มี
Brave ถาวรแค่ 6 + (2-6)/4 = ซึ่งน้อยกว่า 6 ครับ

ส่วนค่า Brave Faith มีผลยังไงบ้างลองหาๆ ดูเองนะครับ ขอบอกสั้นๆไว้ตรงนี้ว่า
Brave จะส่งผลต่อพลังโจมตีของอาวุธบางชนิด และอัตราสำเร็จของ reaction ability
ส่วน Faith จะส่งผลต่อ damage ของ magic ทั้งยิง และโดนยิงครับ[FFT-003]
Q: เกมส์นี้ฉากจบมีหลายแบบตามค่า Brave/Faith ของ Ramza จริงหรือไม่?
A:ไม่จริงครับ มีแบบเดียวเท่านั้นคือแบบที่ โอลันยืนเฝ้าหลุมศพแล้ว Ramza กับ Alma ขี่โจโคโบะผ่านไปแล้วจากนั้น Delita ก็แทงOvelia นั่นแหละ [FFT-004]
Q:เกมส์นี้มีการแปล Jap->Eng ที่ค่อนข้างห่วยมาก แต่ตรงไหนบ้างล่ะ ที่แปลผิด?
A:จุดที่แปล Jap->Eng ผิดก็คือ

1."Bracelet" ที่ถูกคือ "Breath" (Fire/Bad/Stop Breath ไม่ใช่ Bracelet) 
2. มอนสเตอร์นก "Cockatoris" ที่ถูกคือ "Cockatrice"
3. Ability "Despair" ที่ถูกคือ "Dispel" 
4. มอนสเตอร์ผี "Gust" ที่ถูกคือ "Ghost"
5. อาชีพของ Dycedarg "Lune Knight" ที่ถูกคือ "Rune Knight"
6. Ability ของ Eilidibs "Midgar Swarm" ที่ถูกคือ "Midgar Zolom" (จาก FF7)
7. Ability ของ Morbol "Moldball Virus" ที่ถูกคือ "Morbol Virus"
8. Ability ของ Summoner "Mogri" ที่ถูกคือ "Moogle"
9. Dialog Box เวลาเรียก Lich "Rich" ที่ถูกมันต้องป็น "Lich" สิ (ชุ่ยจริง)
10. พิณ "Ramia Harp" ที่ถูกต้องเป็น "Lamia Harp" แบบภาคอื่นๆ
11. มอนสเตอร์ต้นไม้ "Trent" ที่ถูกคือ "Treant"
12. ธนู "Ultimus Bow" ที่ถูกคือ "Artemis Bow" เหมือนในภาคอื่นๆ
13. Ability ของ Ultima Demon"Ulmaguest" ที่ถูกคือ Almagest (แบบ Neo-Exdeath จาก FF5) [FFT-005]
Q: เงื่อนไขในการเปลี่ยนเป็นอาชีพต่างๆ มีอะไรบ้าง?
A: การจะเปลี่ยนเป็นอาชีพใดๆ นั้น ตัวละครนั้นต้องมี Job level ของอาชีพระดับต่ำกว่า อย่างเพียงพอดังนี้

สำหรับ FFT US (PS1)
Squire : เปลี่ยนได้เลย
Knight : lv2 Squire
Archer : lv2 Squire
Monk : lv2 Knight
Thief : lv2 Archer
Geomancer : lv3 Monk
Lancer : lv3 Thief
Samurai : lv3 Knight , lv4 Monk , lv2 Lancer
Ninja : lv3 Archer , lv4 Thief , lv2 Geomancer
Dancer (เฉพาะตัวละครหญิง) : lv4 Geomancer , lv4 Lancer

Chemist : เปลี่ยนได้เลย
Priest : lv2 Chemist
Wizard : lv2 Chemist
Oracle : lv2 Priest
Time Mage : lv2 Wizard
Mediator : lv2 Oracle
Summoner : lv2 Time Mage
Calculator : lv4 Priest , lv4 Wizard , lv3 Oracle , lv3 Time Mage
Bard (เฉพาะตัวละครชาย) : lv4 Mediator , lv4 Summoner

Mime : lv8 Squire , lv8 Chemist , lv4 Geomancer , lv4 Lancer , lv4 Mediator , lv4 Summoner

สำหรับ FFT Jap (PS1)
Squire : เปลี่ยนได้เลย
Knight : lv2 Squire
Archer : lv2 Squire
Monk : lv3 Knight
Thief : lv3 Archer
Geomancer : lv4 Monk
Lancer : lv4 Thief
Samurai : lv4 Knight , lv5 Monk , lv2 Lancer
Ninja : lv4 Archer , lv5 Thief , lv2 Geomancer
Dancer (เฉพาะตัวละครหญิง) : lv5 Geomancer , lv5 Lancer

Chemist : เปลี่ยนได้เลย
Priest : lv2 Chemist
Wizard : lv2 Chemist
Oracle : lv3 Priest
Time Mage : lv3 Wizard
Mediator : lv3 Oracle
Summoner : lv3 Time Mage
Calculator : lv5 Priest , lv5 Wizard , lv4 Oracle , lv4 Time Mage
Bard (เฉพาะตัวละครชาย) : lv5 Mediator , lv5 Summoner

สำหรับ FFT : The Wars of the Lions (PSP)
Squire : เปลี่ยนได้เลย
Knight : lv2 Squire
Archer : lv2 Squire
Monk : lv3 Knight
Thief : lv3 Archer
Geomancer : lv4 Monk
Dragoon : lv4 Thief
Samurai : lv4 Knight , lv5 Monk , lv2 Dragoon
Ninja : lv4 Archer , lv5 Thief , lv2 Geomancer
Dancer (เฉพาะตัวละครหญิง) : lv5 Geomancer , lv5 Dragoon

Chemist : เปลี่ยนได้เลย
Priest : lv2 Chemist
Wizard : lv2 Chemist
Mystic : lv3 Priest
Time Mage : lv3 Wizard
Orator : lv3 Mystic
Summoner : lv3 Time Mage
Arithmatician : lv5 Priest , lv5 Wizard , lv4 Mystic , lv4 Time Mage
Bard (เฉพาะตัวละครชาย) : lv5 Orator , lv5 Summoner

Mime : lv8 Squire , lv8 Chemist , lv5 Geomancer , lv5 Dragoon , lv5 Orator , lv5 Summoner
Onion Knight : lv6 Squire , lv6 Chemist
Dark Knight : Master Knight , Master Black Mage , lv8 Geomancer , lv8 Lancer , lv8 Samurai , lv8 Ninja , ฆ่าศัตรู (จนกลายเป็นหีบหรือคริสตัล ไม่ใช่แค่อัดให้นอน) อย่างน้อย 20 ตัว[FFT-006]
Q: ในภาค Lion War มีอีเวนท์อะไรเพิ่มเติมบ้าง
A:
Event ของรุสโซ(Luso)
- เป็นอีเวนต์ตามเนื้อเรื่อง ยังไงก็ไม่พลาด
- ใน Chapter 3 หลังจากที่อัลม่าถูกจับตัวไป พอเราออกมาจากโบสถ์โอบอนแล้วให้ไปที่ทุ่ง
ゼクラス (Zeklaus Desert) เราจะเจอฉากที่รุสโซกำลังโดนฝูงเบฮีมอธไล่ขวิดเอาชีวิต รัมซ่าจะรีบเข้าไปช่วยรุสโซออกมา แต่ดูเหมือนว่ารุสโซมันจะเก่งเทพเกินไป จริงๆแล้วเขาคนเดียวก็สามารถถล่มเบฮีมอธสุดแกร่งได้อยู่แล้ว
- พอจบฉากเราจะได้รุสโซเป็นพวก เขาจะมีอาชีพเป็นม๊อบฮันเตอร์ ซึ่งมีอบิลิตี้ทุกอย่างเหมือนรัมซ่า รวมทั้งอัลทิม่าด้วย แต่สิ่งที่เขาต่างไปจากรัมซ่าก็คือ พลังโจมตี และทักษะการหลบหลีกอันเหนือชั้น ทั้งๆที่เขาเลเวล 25 แต่กลับฆ่าศัตรูเลเวล 60 ตายได้อย่างง่ายดาย แถมการโจมตีทั่วๆไปก็มีโอกาสโดนเขาแค่ราวๆ 60% เท่านั้น จุดอ่อนของเขาคือ HP ที่น้อยนิดนั่นเอง (แต่ถ้าใส่เกราะดีๆให้ก็เก่งเทพอยู่ดี)
- รุสโซมีความขี้โกงอีก 2 อย่าง หนึ่งคือสามารถใช้อบิลิตี้ Catch ได้โดยที่ไม่ต้องติดอบิลิตี้ที่ว่า และสองก็คือสามารถใช้ Secret Hunt ได้โดยอัตโนมัติ...เรียกว่าฟันศัตรูตายปุ๊บมันก็เข้าร้านชำแหละศพไปเลยโดยที่เราไม่ต้องติดอบิลิตี้ Secret Hunt 

อีเวนต์ของบัลแฟรย์(Balthier)
- ใน Chapter 4 หลังผ่านเหตุการณ์ที่ปราสาทเซลเทเนีย (Zeltennia Castle) ให้เราไปที่ Bar ของ Magic city of Gariland อ่านเรื่องเล่า (Rumor) ของโจรสลัด ("Rash of Thefts") และที่สลัมดอเตอร์อ่านเรื่อง "A Call for Guards" จากนั้นพอเราจะออกจากสลัม เราก็จะเจอกับเหตุการณ์ที่โดนรุมทำร้ายเพราะเข้าใจผิดว่าจะเป็นบัลแฟรย์ แต่แล้วบัลแฟรย์ก็จะปรากฏตัวขึ้นมาและพูดว่า "เฮ้ย! ถ้าจะหาเรื่องก็มาหาเรื่องกับฉันสิฟะ แล้วฉันก็ไม่ได้ชื่อไอ้โฉรสลัดนะเฟ้ย ชื่อของฉันคือบัลแฟรย์!!"
- หลังจากจบการต่อสู้จะได้ Balthier มาเป็นพวก

แบทเทิลพิเศษ
- ใน Chapter 4 หลังผ่านเหตุการณ์ที่มิวรอนด์ (Muron Holy Place) ให้ไปอ่านเรื่องเล่าที่ปราสาทอีกูโรส (Igros Castle) หรือการิลแลนด์ (Gariland magic city) หลังจกานั้นพออกมาก็จะเจอแบทเทิลพิเศษที่อาเกรียสจะเป็นเกส ในฉากนี้ต้องระวังให้ดี เพราะเวลาศัตรูตายมันจะไม่ยอมกลายเป็นคริสตัล

อีเวนต์ของเรสและเบโอวูฟ
- ใน Chapter 4 หลังผ่านเหตุการณ์ที่มิวรอนด์ ไปที่ปราสาทไลโอเนล (Lionel Castle) จากนั้นพอผ่านอีเวนต์แล้วทั้งสองคนจะกลายเป็นเกส
- ในฉากนี้เราต้องสู้กับ อาเรส คู่ปรับของเบโอวูฟ โดยเขาจะมีจ็อบเป็น Temple Knight เหมือนกัน พอเราปราบเขาได้แล้ว เขาจะลุกขึ้นมาพูดอะไรซักอย่าง แล้วก็จะกลับมาหลือ HP 1 อีกครั้ง ให้เราเข้าไปปราบเขาอีกที
- พอชนะแล้วเราจะต้องสู้กับบอสลับ เบรมอนด้า (ไฮพรีส) เขาจะมาพร้อมกับลูกสมุนอีก 6 คน เมื่อเรากำจัดเขาได้เขาจะแปลงร่างเป็นโคตรบอสลับ ดาร์คดราก้อน ที่มีพลังชีวิต 3,200 ถ้าปราบได้ก็จะได้เมซออฟซีอุส

อีเวนต์ของโอเวเลีย
- ใน Chapter 4 หลังผ่านเหตุการณ์ที่มิวรอนด์ ไปที่ปราสาทเซลเทเนียโดยมีอาเกรียส อลิเซียและลาเวียนอยู่ในกลุ่ม จะเจอเหตุการณ์ที่ทั้งสามเข้าพบโอเวเลีย

อีเวนต์ของอาเกรียส
- ใน Chapter 4 หลังผ่านเหตุการณ์ที่มิวรอนด์ และเราจะต้องดูอีเวนต์ของโอเวเลียมาแล้วด้วย ในวันเกิดของอาเกรียส (วันแรกของเมื่อเข้าสู่เดือนของราศีปู ซึ่งก็คือ 22 มิถุนายน) หากเรามี มุสตาดิโอ อลิเซีย ลาเวียน อาเกรียสพร้อมทั้งเงินอีก 5 แสนกิล เมื่อเข้าไปที่เมืองใดเมืองหนึ่งในวันนั้นจะเกิดอีเวนต์ขึ้นโดยเราจะเสียเงิน 50,000 gil แต่จะได้เครื่องประดับ Tynar Rouge มา

อีเวนต์ของมิเลียโดล(Meliadoul)
- ใน Chapter 4 หลังผ่านเหตุการณ์ที่ลิมเบรี่ ไปที่นครดอเตอร์ (Dorter Trade City)แล้วจะเจออีเวนต์ของมิเลียโดล
- เราต้องสู้กับเครเทียน ซึ่งมีจ็อบเป็นซอเซอร์เรอร์ ในฉากนี้มีเลียโดลจะเป็นเกส[FFT-007]
Q: จะเก็บ Ultima ได้อย่างไร?
A: เงื่อนไขของ unit ที่เรียน Ultima ได้มีดังนี้
1. ในฝ่ายเรา คนที่เรียน Ultima ได้จะมีเพียง Ramza (Chapter 4 เท่านั้น) , Luso (สำหรับภาค PSP) และ Alma เท่านั้น
2. จะต้องโดน Ultima ทำ Damage มากกว่า 0
3. ในขณะที่โดน Ultima จะต้องมีอาชีพเป็น Squire (Ramza) , Mob Hunter (Luso) , Cleric (Alma)
4. หลังจากโดน Ultima จะต้องไม่ตายหรือติด stop

สำหรับเงื่อนไข 1,3,4 นั้นก็ชัดเจนในตัวมันเองอยู่แล้วว่าเรียนได้แค่ 3 คน (ซึ่งเอามาใช้ได้จริงๆ แค่ 2 เพราะ Alma ดันปรากฎตัวในด่านสุดท้ายพอดี) และก่อนที่จะไปเก็บก็ต้องเปลี่ยนอาชีพให้ถูกต้องด้วย หลายคนบ่นว่าเรียนไม่ได้ทั้งๆที่โดน Ultima แล้ว ส่วนใหญ่ก็เพราะลืมเปลี่ยนอาชีพนั่นแหละ

แต่เงื่อนไขเจ้าปัญหาก็คือข้อ 2 นั่นแหละ เพราะศัตรูที่จะใช้ Ultima ใส่เรานั้นมีอยู่แค่ไม่กี่ตัวเท่านั้น และในทางปฏิบัติก็มีเพียง 2 ตัวก็คือ Lede และ Celia ซึ่งเป็น Assassin ที่มากับ Elmdor นั่นแหละ (ความจริงมีตัวอื่นเหมือนกัน แต่ไม่ practical อย่างแรง)

Lede และ Celia นั้นจะปรากฏตัวใน 3 Battle ก็คือ Rooftop of Rivaones Castle , At the Gate of Limberry Castle , Inside Limberry Castle (ชื่ออ้างอิงจากภาค US PS1 ครับ สำหรับภาคอื่นก็เดาได้แหละ) ถ้าพลาดจากนี้ไปก็แทบจะเรียกได้ว่าอดเลยทีเดียว


Equipment ที่แนะนำก็คือ N-Kai Armlet เอาไว้ป้องกันสภาวะผิดปกติ 'Charm' เพราะ Assassin นั้นจะมี Ability Allure ซึ่งสามารถ 'Charm' ผู้ชายได้ 80+ % เลยทีเดียว อีกอย่างก็คือ Black Costume ซึ่งสามารถป้องกันสภาวะ 'Stop' ได้ แต่ไม่ค่อยสำคัญเท่ากับ N-Kai Armlet
ส่วน Ability ที่แนะนำคือ Blade Grasp (ถ้า Brave สูงๆจะดีมาก) เพราะว่าโดยทั่วไปแล้ว Assassin จะ ATTACK เราแรงกว่าการใช้ Ultima ดังนั้นถ้าหากอยากให้มันใช้ Ultima เราก็ต้องหาอะไรมาป้องกันไม่ให้มัน ATTACK


สำหรับในฉาก Rooftop of Rivaones Castle นั้น แค่เล่นแบบธรรมดาหลายๆคนก็ท้อแล้ว การจะเก็บ Ultima  นั้นยิ่งยากเข้าไปใหญ่ แต่ก็ไม่ถึงกับทำไม่ได้ โดยเราจะต้องมีเลเวลสูงนิดนึง (ถ้าคนทั่วไปควรมี LV 35+ แต่ถ้าเก่งจริง LV 1 ก็ทำได้ครับ แค่เหนื่อย) และใส่ Shell/Protect ให้ Rafa เพื่อเราจะได้ไม่ Game Over ไปซะก่อน
ส่วน Luso นั้นเราจะต้องใช้ Trick นิดนึงคือเราต้องปรับ HP ของ Luso ให้อยู่ประมาณ 90 ซึ่งเป็น HP ที่โดน Ultima ทีเดียวตาย เพื่อล่อให้ Assassin ใช้ Ultima ออกมา จากนั้นเมื่อ Assassin ใช้ Ultima ออกมาแล้ว เราก็จัดการร่าย Shell ใส่ Luso เพื่อให้ไม่ตายจาก Ultima
*อย่าลืมนะครับว่าในฉาก Rooftop of Rivaones Castle นี้แรมซาไม่สามารถเรียน Ultima ได้นะครับ


สำหรับฉาก At the Gate of Limberry Castle นั้นจะง่ายมาก เพียงแค่เราใช้ combo math skill ตามนี้
1. Height + Prime number + Sleep
2. Height + Prime number + Don't Move
3. จัดการ Apanda ให้หมด
4. Height + Prime number + Ice1 (Fire1/Bolt1 ก็ได้)

จากนั้นเอา unit ผู้หญิงซักตัวที่ติด Black Costume (หรืออะไรก็ได้ที่ป้องกัน 'Stop') ไปล่อ Assassin ให้ใช้ Ultima ออกมาแล้วเอา Ramza ไปรับด้วยก็เป็นอันจบครับ


สำหรับฉาก Inside Limberry Castle นั้นก็ไม่มีเทคนิคอะไรมาก แค่ติด Equipment ป้องกันสภาวะผิดปกติให้หมด แล้วก็ภาวนาให้มันใช้ Ultima ออกมา
แต่ผมว่าเก็บจาก At the Gate of Limberry Castle ง่ายกว่าเยอะ


เมื่อโดน Ultima แล้วก็จะมี dialogue ขึ้นมาถามว่า "Do you want to learn 'Ultima' ?" แค่ตอบ Yes ก็เป็นอันจบ


tip: Ultima เป็น Magic ที่ใช้ใส่กันเองได้ ดังนั้นแค่เรียนมาคนเดียวก็เพียงพอแล้ว[FFT-008]
Q: จะเก็บ Zodiac ได้อย่างไร?
A: เงื่อนไขของ unit ที่เรียน Zodiac ได้มีดังนี้
1. จะต้องโดน Zodiac ทำ Damage มากกว่า 0
3. ในขณะที่โดน Zodiac จะต้องมีอาชีพเป็น Summoner
4. หลังจากโดน Zodiac จะต้องไม่ตาย
5. จะเรียน Zodiac ได้ทีละคนเท่านั้น ถึงจะโดนพร้อมกันหลายคน

ในเกมนี้ไม่ว่าจะเป็นภาค PS1 หรือ PSP ก็ตาม การเรียน Zodiac นั้น เราจะต้องไปเก็บจากศัตรูที่ชื่อ Elidibs ซึ่งอยู่ใน Deep Dungeon ชั้นสุดท้าย "END" และเราจะเจอ Elidibs ได้เฉพาะครั้งแรกและครั้งเดียวเท่านั้น นั่นหมายความว่า เราจะต้องเตรียมตัวมาอย่างดีก่อน มิฉะนั้นเราจะอด Zodiac ไปตลอดกาล

ในการเตรียมตัวนั้น ก่อนอื่นเราต้องคำนึงถึง Ability ที่น่ากลัวที่สุดของ Elidibs ก่อนเลย นั่นไม่ใช่ Zodiac แต่เป็น "Poison Frog" ซึ่งจะทำให้เราติด 'Frog' และ 'Poison' เป็นกลุ่ม เป็นท่าที่อันตรายมาก ดังนั้นเราจึงควรติด Equipment ที่ป้องกัน Frog ได้ นั่นคือ 108 Gems/Ribbon นั่นเอง

นอกจาก 108 Gems/Ribbon แล้ว เราก็ต้องเตรียมพร้อมที่จะโดน Zodiac ได้โดยที่ไม่ตาย ซึ่งมีวิธีง่ายๆ มากมายดังนี้
1. ใช้ MP Switch + Move MP-UP (MP Switch จะทำให้ Damage ไปลด MP แทน หาก MP มากกว่า 0 ส่วน Move MP-UP ทำให้ได้ MP เวลา Move)
2. ลด Faith เยอะๆ จะได้โดน Zodiac เบาๆ (ลองแล้วไม่ค่อยเข้าท่า เพราะ Eilidibs จะใช้ Midgar Swarm แทน)
3. ใช้ Shell + Magic DefendUP
4. ใช้ Magic Break + Two Sword ลด Magic Attack ของ Eilidibs

และเนื่องจาก Zodiac นั้นต้องใช้ MP ถึง 99 ดังนั้นอย่าลืมตั้งให้มีซักคนใช้ Hi-Ether หรือ Chakra ได้ด้วยนะครับ

สุดท้าย เนื่องจากใน Map "End" นี้ จะมี Guest Unit แถมมาด้วยตัวนึง คือ Byblos ซึ่งมันจะเกะกะการเก็บ Zodiac ของเรามาก แถมจะฆ่าทิ้งก็เสียดายอีก ดังนั้นมีซักคนที่เสก Petrify ได้ก็จะดีครับ
(จะใช้ Ability 'Petrify' ของ Oracle หรือ 'Break' ของ Beowulf หรือจะใช้ Math Skill ก็ได้ครับ)


เมื่อเข้าต่อสู้ สิ่งแรกที่ต้องทำก็คือสาป Byblos ให้เป็นหินไปซะ จากนั้นก็ค่อยๆ จัดการ Apanda ทีละตัวๆ โดยหลีกเลี่ยงในการยืนในจุดที่ Elidibs จะร่ายอะไรๆ ใส่เราได้
เมื่อจัดการ Apanda ได้ครบก็ทำ 4 ข้อข้างบนข้อไหนก็ได้ แล้วก็เรียน Zodiac ให้ครบ 5 คน เป็นอันจบครับ


สำหรับวิธีสอน Zodiac ให้กับคนอื่นๆ นอกจาก 5 คนที่ไปเก็บมาก็มีอยู่ 2 วิธีครับ
1. ยิง Zodiac ใส่ Summoner ศัตรู แล้วให้ยิงกลับ (แน่นอน ต้องไม่ตาย)
2. ให้ Theif ศัตรู Charm พวกเราแล้วลุ้นให้ยิง Zodiac ใส่เรา[FFT-009]
Q: จะ level up ในอาชีพ Onion Knight ได้อย่างไร
A: อาชีพ Onion Knight นั้นจะไม่ได้รับ Exp/Jp จากการต่อสู้ ดังนั้นหากจะ level up จะมีอยู่วิธีเดียวคือใช้ท่า Please Eat! ของมอนสเตอร์ Wildboar (ต้องมีคนติด Monster Skill อยู่ข้างๆ ด้วย) จะทำให้ level up ได้

ส่วน Job level up นั้นจะทำได้โดย Master อาชีพอื่นๆ ทุกๆ 2 อาชีพที่ Master จะทำให้ Job level ของ Onion Knight เพิ่มมา 1 ครับ 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น