วันเสาร์ที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

Weapons

รายชื่ออาวุธในเกม Final Fantasy Tactics

อาวุธในเกม Final Fantasy Tactics ส่วนมากจะสามารถหาซื้อได้จากร้านขายอาวุธ แต่อาวุธหายากบางชนิดไม่สามารถหาซื้อได้ ต้องใช้ความสามารถของโจรขโมยมาจากศัตรู หรือเป็นอาวุธที่ได้มาจากความสามารถ Move-find item ของ Chemist อาวุธที่สวมใส่ีได้นั้นขึ้นอยู่กับอาชีพแต่ละอาชีพซึ่งแตกต่างกันไป และพลังการโจมตีจะมีสูตรคำนวณแตกต่างกันไป

Axe ขวาน
อาชีพที่ใช้ขวานได้ คือ Squire และ Geomancer รวมถึงอาชีพอื่นที่ติดตั้งความสามารถ Equip Axe ของ Squire ขวานเป็นอาวุธที่มีพลังการโจมตีที่รุนแรง แต่พลังการโจมตีแต่ละครั้งจะ้เป็นการซุ่มซึ่งบางครั้งทำให้พลังการโจมตีเบาได้ และต้องถือสองมือ มีระยะการโจมตีแนวราบ 1 ช่อง แนวตั้งด้านบน 2 ช่อง ด้านล่าง 3 ช่อง
สูตรคำนวณพลังการโจมตี
DMG = [RANDOM(1-PHYS.ATK)]*(WPN.ATK)

WeaponWeapon AtkWeapon DefMagicPowerElementSpecial EffectAvailableCost
Battle Axe
9
0%
-
-
-

1500
Giant Axe
12
0%
-
-
-

4000
Slasher
16
0%
-
-
Slow

12000