วันพฤหัสบดีที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2554

Battle 4 Sweegy Woods

sweegy woodsสถานที่ : Sweegy Woods / ป่าสวีจี้
เงื่อนไข : กำจัดศัตรูให้หมด
จำนวนตัวละครที่เลือกลงต่อสู้ : 4

ฉากนี้จะมีแต่พวกมอนสเตอร์ และทุกตัวจะมีความสามารถ counter ตอบโต้การโจมตีของเราได้ และควรระวัง Bomb ซึ่งหากเราโจมตีแล้วมีสภาพปางตาย จะทำการระเบิดตัวเอง ซึ่งมีระยะการทำลายรอบๆ ตัวของ Bomb รุนแรงมาก และถ้ามีตัวละครที่รอดชีวิตมาได้ ก็จะมีสภาพ Oil คือถูกน้ำมันปกคลุมตัวเอาไว้ หากตัวละครที่มีสภาพ Oil ถูกโจมตีด้วยไฟ จะทำให้ความรุนแรงของการโจมตีนั้นเพิ่มขึ้นอีก 50 %

ศัตรู
จำนวน
เพศ
Goblin
2
-
Black Goblin
2
-
Bomb
2
-
Red Panther
1
-

ชื่อไอเท็ม
จุดที่พบ
X
Y
Bow Gun หรือ Echo Grass
0
1
Escutcheon หรือ Phoenix Down
1
9
Leather Helmet หรือ Potion
5
11
Leather Hat หรือ Hi-Potion
6
6

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น