วันอังคารที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2554

Mediator นักภาษาศาสตร์

เน้นการโจมตีด้วยการพูด แล้วจะทำให้มีสภาพต่างๆแถมยังสามารถชักชวนตัวละครฝ่ายศัตรูให้เข้ามาร่วมกลุ่มได้จึงมีโอกาสเลือกตัวละครที่ต้องการได้มาก

final fantasy tactics mediator

Action Abilities
ชื่อความสามารถ
คำอธิบาย
ระยะ
ผล
ความเร็ว
JP
Invitationพูดให้ศัตรูเข้ามาร่วมกลุ่ม
3
1
now
100
Persuadeพูดให้ค่าสะสมพลังของศัตรูเป็น 0
3
1
now
100
Praiseพูดให้ค่าความกล้าหาญเพิ่มขี้น
3
1
now
200
Threatenพูดให้ค่าความกล้าหาญลดลง
3
1
now
200
Preachพูดให้ค่าความเชื่อมั่นเพิ่มขึ้น
3
1
now
200
Solutionพูดให้ค่าความเชื่อมั่นลดลง
3
1
now
200
Death Sentenceพูดให้ศัตรูมีสภาพตาย
3
1
now
500
Negotiateพูดให้ศัตรูมอบเงินให้
3
1
now
100
Insultพูดให้ศัตรูบ้าคลั่ง
3
1
now
300
Mimic Daravonพูดให้ศัตรูหลับ
3
1
now
300
Reaction Abilities
ชื่อความสามารถ
คำอธิบาย
Trigger
JP
Finger Guardหลบการโจมตีจากการพูดได้ถูกโจมตีด้วยการพูด
300
Support Abilities
ชื่อความสามารถ
คำอธิบาย
JP
Equip Gunสามารถสวมใส่อาวุธปืนได้
750
Trainเมื่อศัตรูมีสภาพปางตายจะทำให้เข้าร่วมกลุ่มได้
450
Monster Talkทำให้พูดกับมอนสเตอร์ได้
100
Movement Abilities
ชื่อความสามารถ
คำอธิบาย
JP
-
-
-


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น