วันอังคารที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2554

Knight อัศวิน

เป็นอาชีพที่แข็งแกร่งที่สุดในเกม และสามารถสวมใส่เครื่องป้องกันได้หลากหลาย และสามารถโจมตีได้รุนแรงจากการใช้ดาบ

final fantasy tactics knight
Action Abilities
ชื่อความสามารถ
คำอธิบาย
ระยะ
ผล
ความเร็ว
JP
Head Breakทำลายอุปกรณ์สวมศีรษะของศัตรู
1
1
now
300
Armor Breakทำลายอุปกรณ์สวมลำตัวของศัตรู
1
1
now
400
Shield Breakทำลายโล่ของศัตรู
1
1
now
300
Weapon Breakทำลายอาวุธของศัตรู
1
1
now
400
Magic Breakทำลายค่า MP ของศัตรู
1
1
now
250
Speed Breakทำลายค่าความเร็วของศัตรู
1
1
now
250
Power Breakทำลายพลังโจมตีของศัตรู
1
1
now
250
Mind Breakทำลายค่าเวทมนตร์ของศัตรู
1
1
now
250
Reaction Abilities
ชื่อความสามารถ
คำอธิบาย
Trigger
JP
Weapon Guardใช้อาวุธป้องกันการโจมตีได้ถูกโจมตี
200
Support Abilities
ชื่อความสามารถ
คำอธิบาย
JP
Equip Armorสามารถสวมใส่ armor ได้
500
Equip Shieldสามารถสวมใส่โล่ได้
250
Equip Swordสามารถสวมใส่อาวุธดาบได้
400
Movement Abilities
ชื่อความสามารถ
คำอธิบาย
JP
-
-
-

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น