วันอังคารที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2554

Thief ขโมย

เป็นอาชีพที่มีความเร็วในการโจมตีดีมาก และยังสามารถขโมยอุปกรณ์หรือสิ่งอื่นๆจากศัตรูได้แถมยังมีความสามารถเก็บหนังสัตว์ ซึ่งเป็นความสามารถที่ดีมาก

final fantasy tactics thief
Action Abilities
ชื่อความสามารถ
คำอธิบาย
ระยะ
ผล
ความเร็ว
JP
Gil Takingขโมยเงินจากศัตรู
1
1
now
10
Steal Heartขโมยหัวใจจากศัตรู
3
1
now
150
Steal Helmetขโมยอุปกรณ์สวมศีรษะจากศัตรู
1
1
now
350
Steal Armorขโมยอุปกรณ์สวมลำตัวจากศัตรู
1
1
now
450
Steal Shieldขโมยโล่จากศัตรู
1
1
now
350
Steal Weaponขโมยอาวุธจากศัตรู
1
1
now
600
Steal Accessoryขโมยเครื่องประดับจากศัตรู
1
1
now
500
Steal Experienceขโมยค่าประสบการณ์จากศัตรู
1
1
now
250
Reaction Abilities
ชื่อความสามารถ
คำอธิบาย
Trigger
JP
Cautionเมื่อถูกโจมตีจะทำการป้องกันถูกโจมตี
200
Gilgame Heartเมื่อถูกโ่จมตีจะได้เงินเพิ่มถูกโจมตี
200
Catchสามารถเก็บอาวุธที่ศัตรูขว้างมาได้Throw ศัตรูขว้างอาวุธมา
200
Support Abilities
ชื่อความสามารถ
คำอธิบาย
JP
Secret Huntสามารถเก็บหนังสัตว์ได้
200
Movement Abilities
ชื่อความสามารถ
คำอธิบาย
JP
Move+2
เพิ่มการเดิน 2 ช่อง
520
Jump+2
เพิ่มการกระโดด 2 ช่อง
480


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น