วันอังคารที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2554

Priest จอมเวทมนตร์ขาว

มีเวทมนตร์ที่เน้นไปทางการรักษาและป้องกัน เหมาะสำหรับเป็นกำลังเสริม โดยให้ตัวละครอื่นเป็นฝ่ายบุกแล้วคอยฟื้นฟูพลังอยู่ห่างๆ

final fantasy tactics priest


Action Abilities
ชื่อความสามารถ
คำอธิบาย
ระยะ
ผล
ความเร็ว
JP
Cureฟื้นฟูค่า HP เล็กน้อย
4
2
25
50
Cure 2ฟื้นฟูค่า HP ปานกลาง
4
2
20
180
Cure 3ฟื้นฟูค่า HP มาก
4
2
15
450
Cure 4ฟื้นฟูค่า HP มากที่สุด
4
2
10
700
Raiseชุบชีวิตตัวละครและฟื้นฟูค่า HP เล็กน้อย
4
1
25
180
Raise 2ชุบชีวิตตัวละครและฟื้นฟูค่า HP ปานกลาง
4
1
now
500
Reraiseชุบชีวิตตัวละครและฟื้นฟูค่า HP มากที่สุด
3
1
now
800
Regenฟื้นฟูค่า HP เมื่อสิ้นสุดการบังคับตัวละคร
3
2
25
300
Protectป้องกันการโจมตีจากอาวุธ
3
2
25
70
Protect 2ป้องกันการโจมตีจากอาวุธระดับสูง
3
2
15
500
Shellป้องกันการโจมตีจากเวทมนตร์
3
2
25
70
Shell 2ป้องกันการโจมตีจากเวทมนตร์ระดับสูง
3
2
15
500
Wallป้องกันการโจมตีจากอาวุธและเวทมนตร์
3
1
25
380
Esunaแก้ไขสภาพผิดปกติ
3
2
34
280
Holyโจมตีศัตรูด้วยเวทมนตร์แสงสว่าง
5
1
17
600
Reaction Abilities
ชื่อความสามารถ
คำอธิบาย
Trigger
JP
Regeneratorเมื่อถูกโจมตีจะทำการฟื้นฟูพลังถูกโจมตี
400
Support Abilities
ชื่อความสามารถ
คำอธิบาย
JP
Magic Defend Upเพิ่มพลังของเวทมนตร์ที่ใช้ป้องกัน
400
Movement Abilities
ชื่อความสามารถ
คำอธิบาย
JP
-
-
-
 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น