วันจันทร์ที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2555

Poaching


 Monster
Common Item
Rare Item
สถานที่พบ
ChocoboPhoenix DownHi-Potionทุกที่ แต่พบบ่อยที่ Mandalia Plains
Black Chocobo
Eye Drop
X-Potion
Bariaus Hill และ Bariaus Valley
Red Chocobo
Remedy
Barette
Finath River และ Bariaus Hill
Goblin
Potion
Hi-Potion
ทุกที่ พบบ่อยที่ Mandalia Plains
Black Goblin
Hi-Potion
Antidote
ทุกที่ พบบ่อยที่ Sweegy Woods
Gobblede Guck
Mage Masher
Ancient Sword
Bariaus Valley และ Dolbodar Swamp
Red Panther
Antidote
Battle Boots
ทุกที่ พบบ่อย Mandalia Plains
Cuar
Soft
Germinas Boots

ทุกที่ พบบ่อยที่ Germinas Peak
Vampire
Holy Water
C Bag

Zirekile Falls และ Germinas Peak
Bomb
Fire Ball
Flame Rod
ทุกที่ พบบ่อยที่ Sweegy Woods
Grenade
Water Ball
Flame Whip
Bed Desert และ Zeklaus Desert
Explosure
Lightning Ball
Flame Shield
Bed Desert และ Zeklaus Desert
Skeleton
Ether
Holy Water
Araguay Woods และ Zigolis Swamp
Bone Snatch
Hi-Potion
Partisan
Araguay Woods และ Zigolis Swamp
Living Bone
Wizard Mantle
Elf MantleBervania Volcano และ Zeklaus Desert
Ghoul
Ether
Ninja Knife
Araguay Woods และ Zigolis Swamp
Ghost
Hi-Potion
Main GaucheAraguay Woods และ Zigolis Swamp
Revnant
Hi-Ether
Mythril GunYuguo Woods
Flotiball Shuriken
Platina Dagger
ทุกที่ Fovoham Plains
Ahriman
Magic Shuriken
Air Knife
Bervenia Volcano และ Fovoham Plains
Plague
Yagyu Darkness
Zorlin Shape
Bervenia Volcano และ Germinas Peak
Pisco Demon
Echo Grass
Hi-Potion
Zirekile Falls และ Fovoham Plains
Squidlarkan
Small Mantle
Sleep Sword
Zirekile Falls และ Dolbodar Swamp
Mind Flare
Hi-Ether
Dracula Mantle
Zirekile Falls และ Fovoham Plains
Juravis
Potion
Rubber Shoes
Zeklaus Desert และ Fovoham Plains
Steel Hawk
Phoenix Down
Hunting Bow
Zeklaus Desert และ Germinas Peak
CocatorisSoft
Feather Mantle
Fovoham Plains และ HORROR
Bull Demon Battle Axe
Giant Axe
Zeklaus Desert และ Bariaus Hill
Minitaurus
Coral Sword
Slasher
Zeklaus Desert และ Bariaus Hill
SacredHoly Lance
Ivory Rod
Zeklaus Desert และ BRIDGE
MorbolPlatina Dagger
Ice Shield
Araguay Woods
Ochu
N-Kai Armlet
Chameleon Robe
Finath River
Great Morbol
Elixer
Madlemgen
VOYAGE
Woodman
Eye Drop
Healing Staff
Araguay Woods และ MLAPAN
Trent
Gold Staff
Fairy Harp
Araguay Woods และ MLAPAN
Taiju
Defense Ring
Defender
MLAPAN
Dragon
Jade Armlet
H Bag
Bed Desert VOYAGE และ HORROR
Blue Dragon
Cashmere
Dragon Rod
Dolbodar Swamp และ HORROR
Red Dragon
Salty Rage
Dragon Whisker
Bed Desert และ VOYAGE
Behemoth
Defense Armlet
P Bag
Poeskas Lake และ VOYAGE
King Behemoth
Cherche
Ultimus Bow
Poeskas Lake และ VOYAGE
Dark Behemoth
Wizard Rod
Stone Gun
VOYAGE
Hyudra
Blood Sword
Scorpion Tail
VOYAGE และ Nelveska Temple
Hydra
Setiemson
Rubber Costume
VOYAGE
Tiamet
Ryozan Silk
Whale Whisker
END
Uribo
Maiden's Kiss
Cachusha
END
Porky
Chantage
Nagra Rock
END
Wild Boar
Ribbon
FS Bag
Breeding Only ต้อง invite Uribo หรือ Porky มาเป็นพวก แล้วเลี้ยงให้มันออกลูกเป็น Wildbow

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น